Hot News :

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน สายทางเส้นบ้านพักครู บ้านคำบาก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยข่า

วันอังคาร, 19 มกราคม 2564 15:55

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน สายทางเส้นบ้านพักครู บ้านคำบาก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ