Hot News :

ช่วยเหลือดับไฟลามทุ่งรอยต่อเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า - บ้านทุ่งเพียง อำเภอนาจะหลวย

วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 11:31

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่.15 และเจ้าหน้าที่อบต.โสกแสงดับไฟลามทุ่งระหว่างรอยต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  - บ้านทุ่งเพียง อำเภอนาจะหลวยโดยใช้กำลังคนสะพายถังน้ำพร้อมไม้ตบไฟเข้าระงับเหตุ เนื่องจากรถไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ