Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นางเปรมกมล โชตินอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านบก/บ้านโนนลำดวน

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกับตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เข้าปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID -19) ณ สามแยกบ้านห้วยข่า ระหว่างวันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกับตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เข้าปฏิบัติงานประจำจุดคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID -19) ณ สามแยกบ้านห้วยข่า

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  ออกทำความสะอาดสะพานโดมบ้านหนองเม็ก ม.4 สะพานร่องผ้าหีบ ม.7 สะพานห้วยงิ้ว ม.6 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาให้กับประชาชน

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน กำนันตำบลห้วยข่า ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ณ สามแยกบ้านห้วยข่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน กำนันตำบลห้วยข่า ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ณ สามแยกบ้านห้วยข่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 24

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วยข่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ