Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นำโดย นายคัมภีร์ แก้ววงษา ผู้อำนวยการกองช่างตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายไชยา หาญสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดบ้านหนองแปก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และรับมอบนโยบายข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหารราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านทั้ง 23 หมู่

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน  2563 นายสมาน ต้นเกษ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พนักงานสาวนตำบลและพนักงานจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมรำถวายมือในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชาริยวงษ์ (เจ้าคำผง)

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นำโดย นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางเปรมกมล โชตินอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 20

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วยข่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ