ข่าวกิจกรรม

     วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้ประดับธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์ และจัำดสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประำจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนจ้างฯ อบต.ห้วยข่า และประชาชนในพิ้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประำจำปี ๒๕๖๓  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

   วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 งานบริการประชาชน ออกสำรวจและซ่อมแซมไฟ้ฟ้าส่องสว่าง ออกส่งน้ำและซ่อมแซมประปาตามหมู่บ้าน ในพื้นที่ 23 หมู่ ของตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

   วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลห้วยข่า เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป

   วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นำโดย นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน ทุกเช้าวันจันทร์โดยเว้นระยะห่างเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

   วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นำโดย นายไชยา หาญสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นักศึกษาฝึกงาน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และแจ้งข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหารราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ใช้สถานที่ประชุมที่มีอากาศถ่ายเท ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

   วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นำโดย นายไชยา หาญสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า รับมอบหน้ากากอนามัยจาก ผอ.รพ.สต.ห้วยข่า จำนวน 2,500 ชิ้น ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยข่าต่อไป

   วันอังคารที่ 7 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นำโดย นางเปรมกมล โชตินอกรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า รับมอบหน้ากากอนามัยจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยข่าต่อไป

   วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นำโดย นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า รับมอบหน้ากากอนามัย จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก จำนวน 4,500 ชิ้น ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยข่าต่อไป

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วยข่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ