ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (ลงดินถมขึ้นรูปคันทางใหม่) สายทางบ้านบก - แก้งอุดม บ้านบก หมู่ที่ 8

วันศุกร์, 19 เมษายน 2562 15:59

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (ลงดินถมขึ้นรูปคันทางใหม่) สายทางบ้านบก - แก้งอุดม บ้านบก หมู่ที่ 8

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วยข่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ