ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำโดมน้อย (ท่าบ้าน) บ้านหนองเม็ก หมู่ 4

วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 14:56

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำโดมน้อย (ท่าบ้าน) บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 8

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วยข่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ