ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคสล.สายทางบ้านนายเนือง,บ้านนายประสิทธิ์,บ้านนางปราณี,บ้านนายสด หมู่ที่ 2

วันศุกร์, 20 กันยายน 2562 14:28

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคสล.สายทางบ้านนายเนือง,บ้านนายประสิทธิ์,บ้านนางปราณี,บ้านนายสด หมู่ที่ 2

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วยข่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ