Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคสล.พื้นที่ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 16:08

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคสล.พื้นที่ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วยข่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ