Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านนายบุญมี บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2564 16:01

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านนายบุญมี บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วยข่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ