Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นำโดย นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

[ 22-03-2564 ] Hits:1

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายไชยา หาญสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

[ 19-03-2564 ] Hits:1

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลห้วยข่า ครั้งที่ 2/2564

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลห้วยข่า ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

[ 18-03-2564 ] Hits:1

นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า และหัวหน้าหน่วยงานราชการ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ มอบไก่พันธ์พื้นบ้าน ,ต้นไม้, เมล็ดพันธ์พืช ให้กับนายจันที ราชรินทร์ อยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ 11 บ้านโปร่งยอ ตำบลห้วยข่า…

 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านแก้งสว่าง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และนายไชยา หาญสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

[ 17-03-2564 ] Hits:7

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ