Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

[ 17-01-2565 ] Hits:7

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้กักตัว รับมอบโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้กักตัว รับมอบโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก

[ 14-01-2565 ] Hits:7

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

[ 13-01-2565 ] Hits:14

ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และรับมอบนโยบายข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหารราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565  นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และรับมอบนโยบายข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหารราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

[ 12-01-2565 ] Hits:6

 1. ประกาศราคากลาง eGP
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ