Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

[ 31-05-2564 ] Hits:5

ออกบริการจัดเก็บภาษีตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกบริการจัดเก็บภาษีตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 2 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 และหมู่ 19

[ 31-05-2564 ] Hits:3

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ณ วัดธรรมิกาวาส บ้านห้วยข่า

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ณ วัดธรรมิกาวาส บ้านห้วยข่า    

[ 28-05-2564 ] Hits:2

พิธีเปิด โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลห้วยข่า 23 หมู่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า โดยมีคณะผู้บริหารฯ ประธานสภา ร่วมเป็นเกียรติ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลห้วยข่า 23 หมู่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า โดยมีคณะผู้บริหารฯ ประธานสภา ร่วมเป็นเกียรติ  

[ 28-05-2564 ] Hits:4

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ