Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

[ 01-12-2565 ] Hits:5

ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลห้วยข่า บ้านหนองแปกหมู่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นำโดย นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า สิบเอกตะวัน เดชาพรมพิทักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลห้วยข่า บ้านหนองแปกหมู่ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

[ 01-12-2565 ] Hits:3

นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 มอบขนมเพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับเด็กๆนักกีฬา ณ โรงเรียนบ้านคำบาก

[ 01-12-2565 ] Hits:38

ประชุมอนุกรรมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมอนุกรรมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

[ 29-11-2565 ] Hits:3

 1. ประกาศราคากลาง eGP
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ