Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วัวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

[ 09-05-2565 ] Hits:17

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกดับไฟไหม้เถียงนา

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.55 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกดับไฟไหม้เถียงนา รายนายชูชาติ หาญสมุทร บ้านแก้งสมบูรณ์

[ 08-05-2565 ] Hits:12

ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอบุณฑริกและอำเภอนาจะหลวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

[ 05-05-2565 ] Hits:11

ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในตำบลห้วยข่า ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน www.huaikha.go.th และขอเชิญชวนร่วม ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย ตลอดจนประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร ตลอดเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2565

[ 04-05-2565 ] Hits:9

 1. ประกาศราคากลาง eGP
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ