Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นางกรรณิภา อนันต์ธนเสถียร ผู้อำนวยการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นางกรรณิภา อนันต์ธนเสถียร ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

[ 27-09-2564 ] Hits:4

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกิจกรรมสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

[ 22-09-2564 ] Hits:2

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกซ่อมเสียงตามสาย บ้านโป่งยอ หมู่ 11

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกซ่อมเสียงตามสาย บ้านโป่งยอ หมู่ 11

[ 21-09-2564 ] Hits:2

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกพื้นที่ล้างถนนร่วมกับชาวบ้านหมู่ บ้านห้วยข่า ตำบลห้วยข่า ณ วัดธรรมิกาวาส

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกพื้นที่ล้างถนนร่วมกับชาวบ้านหมู่ บ้านห้วยข่า ตำบลห้วยข่า ณ วัดธรรมิกาวาส

[ 21-09-2564 ] Hits:5

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ