Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลห้วยข่า บ้านหนองเหนี่ยว หมู่ที่ 10

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 สิบเอกตะวัน เดชาพรหมพิทักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลห้วยข่า บ้านหนองเหนี่ยว หมู่ที่ 10 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

[ 30-01-2566 ] Hits:48

ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

[ 30-01-2566 ] Hits:2

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ณ วัดธรรมิกาวาส บ้านห้วยข่า หมู่ 1

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกตัดต้นไม้/กิ่งไม้ ณ วัดธรรมิกาวาส บ้านห้วยข่า หมู่ 1

[ 27-01-2566 ] Hits:14

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลห้วยข่า บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 16

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารฯ สิบเอกตะวัน เดชาพรหมพิทักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลห้วยข่า บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 16 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

[ 27-01-2566 ] Hits:2

 1. ประกาศราคากลาง eGP
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ