Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นำโดย นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยนายไชยา หาญสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลห้วยข่า ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านแก้งสว่าง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และนายไชยา หาญสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

     เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดบ้านแก้งสว่าง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และนายไชยา หาญสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

     gเมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นำโดย นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และรับนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยพร้อมเพรียงกัน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่.15 และเจ้าหน้าที่อบต.โสกแสงดับไฟลามทุ่งระหว่างรอยต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  - บ้านทุ่งเพียง อำเภอนาจะหลวยโดยใช้กำลังคนสะพายถังน้ำพร้อมไม้ตบไฟเข้าระงับเหตุ เนื่องจากรถไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้

     เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นายไชยา หาญสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน "ร้อง เล่น เต้น โชว์TO BE NUMBER ONE W " ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ้านหนองแปนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ