Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นางกรรณิภา อนันต์ธนเสถียร ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สถานที่กักตัวผู้ป่วย หมู่ 18 ,20, 21 ของตำบลห้วยข่า

วันจันทร์ที่  16 สิงหาคม 2564  นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ตำบลห้วยข่า (ศูนย์พักคอย ห้วยละมืด) และศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ตำบลห้วยข่า (บ้านพักกักตัวอุ่นใจ) เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ตลอดจนผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัว

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายไสว วิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกิจกรรมสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกซ่อมเสียงตามสาย บ้านโป่งยอ หมู่ 11

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกพื้นที่ล้างถนนร่วมกับชาวบ้านหมู่ บ้านห้วยข่า ตำบลห้วยข่า ณ วัดธรรมิกาวาส

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สถานที่กักตัวผู้ป่วย บ้านห้วยข่า หมู่ 1 และ บ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ 15

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้กักตัว รับมอบโดย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข่า

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันพฤหัสบดีที่16 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สถานที่กักตัวผู้ป่วยศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ตำบลห้วยข่า (ศูนย์พักคอย บ้านพักกักตัวอุ่นใจ)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกพื้นที่ตรวจสอบกรณีสัตว์เลี้ยงตายด้วยโรคลัมปี สกิน บ้านห้วยข่า หมู่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกซ่อมประปา บ้านหนองเม็ก หมู่ 4

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกตัดต้นไม้/กิ่งไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชน บ้านห้วยข่า หมู่ 1

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สถานที่กักตัวผู้ป่วย บ้านหนองหว้าพัฒนา หมู่ 18 และบ้านโสกก่อ หมู่ 14

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สถานที่กักตัวผู้ป่วย บ้านห้วยข่าทักษิณ 15 และบ้านหนองแปกหมู่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว  นายกิติพงษ์ บุญมัง (น้องอั้ม)  อายุ 18 ปี บ้านห้วยข่าทักษิณ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เสียชีวิตจากการจมน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกับนักประดาน้ำหน่วยกู้ชีพจีตัมเกาะอำเภอเดชอุดม และกู้ภัยบุณฑริกกตัญญู ช่วยชายตกน้ำที่ฝายยางบ้านห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นายไชยา หาญสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมพิธีรับพระราชทานพันธ์ุไก่ประดู่หางดำ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บัญชาการกองกำลังสุรนารี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ