Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้กักตัว รับมอบโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565  นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และรับมอบนโยบายข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหารราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกซ่อมเสียงตามสาย บ้านห้วยข่า หมู่ 1

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้กักตัว ที่ศูนย์ติดตามและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ตำบลห้วยข่า (ศูนย์ย่อยแก้งอุดม-แก้งสมบูรณ์) รับมอบโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข่า

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอบุณฑริก ตรวจเยี่ยมให้คำแนนนำและแนวทางการปฏิบัติการเตรียมความพร้อม "ศุนย์พักคอย บ้านพักกักตัวอุ่นใจ" (CI) ตำบลห้วยข่า อำเภอบุฑณิก จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกตัดต้นไม้/กิ่งไม้ที่วัดบ้านหนองแปก

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายหนูทอง สาทำโล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกดับไฟไหม้ก่อไผ่บ้านบก หมู่ 8

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ตัดต้นไม้/กิ่งไม้ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายหงษ์ สุวะจี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นายฉลอง ระสิโน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า นายมวน เกษสุพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมสนับสนุน มอบวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันโรคติดเชื้อcovid-19 (หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เสปรย์แอลกอฮอล์ ถุงมือการแพทย์ หน้ากากใสป้องกันฝุ่นละออง face shield)ให้จุดตรวจคัดกรองโรคประจำหมู่บ้าน (บ้านแก้งสมบูรณ์ บ้านแก้งอุดม บ้านหนองแปน)
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกทำความสะอาดบ้านพักกักตัวอุ่นใจเพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สถานที่กักตัวผู้ป่วย บ้านแก้งอุดม หมู่ 13 จำนวน 2 จุด
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่จุดบริการประชาชนตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ จุดบริการประชาชนทุกจุด ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ส่งน้ำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่5 (มดง่าม)
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 นายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนนายอำเภอบุณฑริก เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าครั้งแรก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และออกเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนทุกจุด ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าทุกคน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และรับมอบนโยบายข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหารราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ชั้น 2
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 11

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ