Hot News :

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีส่วนราชการมีข้าราชการในสังกัดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคาร, 29 มีนาคม 2565 13:56

  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ