Hot News :

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไข (ครั้งที่ 2 )พ.ศ.2565

วันพุธ, 26 ตุลาคม 2565 15:35

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ออกประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไข (ครั้งที่ 2 )พ.ศ.2565 หมู่ 14และหมู่12

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ