Hot News :

นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอบุณฑริก เป็นประธานในพิธี มอบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ยากไร้ (หลังที่ 399 A)

วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2565 15:41

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอบุณฑริก เป็นประธานในพิธี มอบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ยากไร้ (หลังที่ 399 A) เจ้าภาพโครงการ นายสัตวแพทย์สมชาย ศิริเทพทรงกลด ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคนองศักดิ์ ธงชัย ประธานชมรมคนพิการอำเภอบุณฑริก มอบให้กับ นายดอกดิน ยอดวงศ์ษา (คนพิการ) บ้านเลขที่ 21 หมู่ 17 บ้านคำขุนราษฎร์ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข่า ชมรมคนพิการอำเภอบุณฑริก กำนันตำบลห้วยข่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า สถานีตำรวจภูธรห้วยข่า กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ